W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Dotacje


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa (MSP) na zakup licencji na wysoce innowacyjną technologię od lidera w branży ERP Comarch S.A, która umożliwi wdrożenie innowacji procesowej w naszej firmie. Firma spełnia inicjatywę prezentowania dobrych praktyk wśród przedsiębiorców, stając się liderem wdrażania niezwykle nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie biznesem. Comarch ERP XL posiada narzędzia do strategicznego planowania produkcji, świadczenia usług, umożliwiając wdrożenie innowacji procesowej na wielu polach.

Planowane efekty

Nabywana technologia będzie służyć wdrożeniu do przedsiębiorstwa innowacji procesowej, która będzie obejmować szereg udoskonaleń wpierających zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie optymalizacji produkcji, usprawnienia oferowanych usług, kwestii księgowych, sprzedażowych oraz handlowych. Pozwoli to na obniżenie kosztów jednostkowych oraz wpłynie na podniesienie jakości oferowanych produktów i usług (eliminacja błędów ludzkich), a także skrócenie czasu dostawy w miesiącu (system zakupowo-sprzedażowy). W konsekwencji zostanie zwiększony udział w rynku, a także ze względu na osiągnięcie wyższego poziomu funkcjonowania wszystkich działów (usprawnienie przepływu informacji, dokumentacji), istnieje możliwość jeszcze silniejszego wybicia się na tle konkurencji i zdobycia nowych rynków zbytu.

Jej wdrożenie na podstawie innowacji procesowej pozwoli na skuteczne zwiększenie wydajności produkcji oraz sprzedaży w skali roku, dzięki zaimplementowaniu personalizowanych modułów oferowanych przez firmę Comarch. Należą do nich m.in. moduł handlowy, sprzedażowy (obejmujący liczne warianty promocji, które wpływają na decyzyjności potencjalnie zainteresowanego klienta). Dodatkowym atutem rozwiązania jest efektywne zarządzanie dostępnością niezbędnych materiałów (części zamiennych) oraz pozostałych zasobów (serwisantów), które pozwalają na zwiększenie terminowości realizacji zamówień klientów na usługi (produkty), a także zwiększenie rentowności. Zwiększenie poziomu dotychczasowej sprzedaży, dzięki wdrożeniu innowacji procesowej pozwoli na zwrot kosztów inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Dodatkowo, w wyniku zaimplementowania nowego rozwiązania, jakim jest innowacja procesowa możliwe jest generowanie rok rocznie większych zysków. Szacujemy, że zastosowanie ERP w 2019 roku pozwoliłoby nam ograniczyć koszty zakupu materiałów o około 150 tys. zł, natomiast koszt usług zewnętrznych związanych z logistyką zmniejszony byłby o około 70 tys. zł. Podane kwoty są kwotami minimalnymi. Z dużą dozą prawdopodobieństwa oszczędności byłyby znacznie większe, jednak finalne określenie tych parametrów możliwe będzie dopiero w fazie wdrożeniowej.

Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększony poziom technologiczny przedsiębiorstwa, począwszy od optymalizacji procesów produkcyjnych, komunikacji, zarządzaniami danymi, podwyższenia efektywności sprzedażowej, po obniżenie kosztów związanych z realizacją wielu innych procesów biznesowych (w tym obiegu dokumentów). Kolejną korzyścią jest także dynamiczne rozwijanie się przedsiębiorstwa bez potrzeby angażowania się w czasochłonny i bardzo kosztowy proces prowadzenia prac B+R wewnątrz firmy. Z uwagi na możliwość nabycia gotowej technologii oszczędzamy czas oraz pieniądze związane z alternatywnymi pracami B+R, które mogłyby w konsekwencji nie przynieść oczekiwanych efektów, które są gwarantowane przez rozwiązanie Comarch.

Nabywana technologia wpłynie także na poprawę struktury przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie wydajności zaangażowanych pracowników Genpower (podział obowiązków, kontrola, podniesienie poziomu decyzyjności Kierowników) oraz maszyn/urządzeń oraz obsługę bieżącą oraz planowaną magazynu (monitorowanie bieżącego stanu zapotrzebowania). Ulegnie także skróceniu czas realizacji poszczególnych procesów. Zmiany organizacyjne będą dotyczyły także poprawy komunikacji i wymiany informacji między pracownikami Genpower a potencjalnymi klientami. W ramach technologii będzie także możliwość obsługi stałych klientów z wykorzystaniem platformy B2B.

 

Wartość projektu

814 400,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

562 785,00 PLNFirma Genpower Sp. z o.o. uzyskała dotacją na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cele projektu:  wsparcie przedsiębiorców, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty: celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja (01.07.2020 - 30.09.2020).

Wartość projektu: 115 545.78 zł

Kwota wsparcia udzielona z Funduszy Europejskich na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: 115 545.78 zł

Firma  Bartosz Dybowski GENPOWER otrzymała dofinansowanie na realizację działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:  Wejście firmy GENPOWER na rynki zagraniczne

        

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Zaufali nam